Обласний методичний кабінет

Адреса: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 62-А Телефон: (0342) 50-98-49; факс:( 0342) 50-24-75 E-mail: nmc.ivanofrankivsk@mns.gov.ua

Кудрицький Ігор Васильович Кудрицький Ігор Васильович

завідувач кабінету

_____________________________________________________________

Обласний методичний кабінет є структурним підрозділом Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Івано-Франківської області, який здійснює навчально-методичне забезпечення навчального процесу за програмами практичної підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях на підприємствах, в установах та організаціях, методичний супровід викладання освітніх дисциплін і предметів за галуззю знань цивільна безпека та навчання населення за місцем виробництва і проживання, а також координує роботу з удосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних, керівних працівників центру.

Основними завданнями діяльності методичного кабінету є:

• комплексне навчально-методичне забезпечення навчального процесу на міських курсах, навчально-консультаційних пунктах за програмами практичної підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях з організації і проведення на підприємствах, в установах та організаціях об’єктових комплексних, штабних, тактико-спеціальних навчань, тренувань та навчально-тренувальних занять з відпрацювання заходів за планами ліквідації аварійних ситуацій і аварій.

• методичне керівництво роботою міських курсів та надання через них та навчально-консультаційні пункти центру допомоги керівництву підприємств, установ та організацій в підготовці та проведенні навчальних занять з працівниками за програмами загальної та спеціальної підготовки населення, організації просвітницької роботи з населенням за місцем проживання на базі консультаційних пунктів при житлово-експлуатаційних органах, селищних та сільських радах.

• патронаж методичних кабінетів опорних, базових з питань безпеки життєдіяльності загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладів та надання через них консультаційно-методичної допомоги педагогічним працівникам дошкільної, середньої, професійно-технічної освіти з питань викладання навчальних дисциплін, предметів з вивчення основ цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, організації та проведення заходів з практичної підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях.

• моніторинг якості та результативності роботи педагогічних працівників міських курсів, навчально-консультаційних пунктів з реалізації програмам практичної підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях та розробка пропозицій щодо удосконалення навчального процесу.

• вивчення стану та результатів навчання працюючого населення, учнівської молоді, осіб, що не зайняті у сфері виробництва і обслуговування під час роботи у складі комісій з перевірки та оцінки готовності районних (міських) ланок територіальної підсистем цивільного захисту, участь у підготовці щорічних організаційно-методичних вказівок щодо навчання населення з питань захисту і дій у надзвичайних ситуаціях.

• навчально-методичне консультування та координація роботи майстрів виробничого навчання з питань: – організації розробки, апробації та поширення навчально-методичних і інформаційно-довідкових матеріалів, посібників, пам’яток для потреб підприємств, установ та організацій з питань навчання населення за місцем роботи, навчання та проживання; – проведення інструкторсько-методичних занять і показних заходів на базі опорних, базових з питань безпеки життєдіяльності загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладів для керівних і педагогічних працівників системи освіти з питань підготовки і проведення Дня цивільного захисту та Тижня дитини дошкільного віку;

• методичне керівництво консультаційними пунктами при житлово-експлуатаційних органах, селищних та сільських радах.

• координація методичної діяльності з обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, навчально-методичними центрами професійно-технічної освіти та методичними структурами органів управління освітою і наукою.

• організації і проведення тематичних семінарів, відкритих уроків, педагогічних виставок, читань, творчих звітів, конкурсів для вчителів початкових класів, Захисту вітчизни, інших шкільних предметів, що вивчають питання основ цивільного захисту та безпеки життєдіяльності.

• спільно з керівництвом структурних підрозділів центру організація роботи з удосконалення фахової освіти та кваліфікації педагогічних працівників:

• формування бази даних щодо перспективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічних колективів і окремих працівників проведення заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів;

• участь в організації та проведенні методичних нарад, Днів професійної майстерності викладачів і майстрів виробничого навчання центру;

• проведення інструкторсько-методичних занять відповідно до напрямів роботи обласного методкабінету;

• формування бібліотечних фондів та електронної бази навчальної, довідкової, наукової, методичної літератури, власних розробок і фахових періодичних видань та організація і проведення представницьких педагогічних заходів;

• організація діяльності читальної зали методичного кабінету, постійно діючих та тематичних виставок з поширення нових педагогічних технологій, результатів дослідно-експериментальної роботи, новинок літератури;

• організація проходження підвищення кваліфікації педагогічних працівників центру в обласному Інституті післядипломної педагогічної освіти;

• підготовка до атестації педагогічних працівників центру.

____________________________________________________________
Працівники методичного кабінету:

Уляшкевич Мар’яна Олегівна – методист;

Дейдей Мар’яна Богданівна – оператор комп’ютерного набору.

Вернутись на головну