Пункт (навчально-консультаційний) 

у  м. Городенка

Адреса: 78100, Івано-Франківська обл., м. Городенка, вул. В. Великого, 4
Е-mail: nkp_gorodenka@ukr.net

dyachukДячук Дмитро Петрович
 завідувач НКП

Пункт (навчально-консультаційний у м. Городенка)  є структурним підрозділом навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Івано-Франківської області призначений для проведення педагогічним складом Центру виїзних занять за планами комплектування слухачів з функціонального навчання, надання консультаційно-методичної допомоги керівництву підприємств, установ і організацій з питань підготовки та проведення спеціальних комплексних об’єктових навчань, тренувань з практичного відпрацювання дій за планами реагування на надзвичайні ситуації, планами локалізації і ліквідації аварій (катастроф) і проведення інформаційно-просвітницької роботи та пропаганди знань серед населення з питань захисту і дій у надзвичайних ситуаціях.

Основні завдання та функції пункту:

- організація та проведення за програмами практичної підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях навчальної роботи з відпрацювання слухачами навчально-виробничих завдань з планування, організації та проведення на підприємствах, в установах та організаціях спеціальних об’єктових навчань, тренувань та інших навчально-організаційних заходів з цивільного захисту;
- надання методичної допомоги та консультування керівників навчальних занять за програмами теоретичної підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях в системі професійного навчання кадрів на виробництві;

- методичне керівництво мережею консультаційних пунктів при житлово-експлуатаційних органах з метою організації та проведення серед місцевого населення інформаційно-просвітницької роботи та пропаганди знань з питань захисту і дій у надзвичайних ситуаціях;

- забезпечення умов для проведення на базі пункту (навчально-консультаційного у м. Городенка) або інших виділених органами місцевого самоврядування пристосованих для навчання приміщеннях, виїзних занять за програмами постійно-діючих семінарів та курсів підвищення кваліфікації педагогічним складом центру;

- забезпечення виконання умов угод про навчання з юридичними і фізичними особами, надання послуг з розробки плануючої, програмно-методичної документації, інформаційно-довідкових і наочних матеріалів та виконання інших робіт на замовлення підприємств, установ та організацій з навчання населення;

- створення, розвиток та удосконалення навчальної матеріально-технічної бази пункту (навчально-консультаційного у м. Голоденка).

 

Вернутись на головну