Матеріали для самостійної роботи

Основні способи захисту в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій
Правила поведінки працівників під час надзвичайних ситуацій природного характеру
Безпека працівників під час радіаційних аварій і радіаційного забруднення місцевості
Правила поведінки працівників при аваріях з викидом небезпечних хімічних речовин
Вибухова та пожежна небезпека на виробництві. Рекомендації щодо дій під час виникнення пожежі
Правила поведінки і дії в умовах масового скупчення людей та в осередках інфекційних захворювань
Порядок і правила надання домедичної допомоги при різних типах ушкоджень
Порядок і правила надання домедичної допомоги при ураженні небезпечними речовинами, при опіках тощо
Забезпечення виконання на підприємстві, в установі та організації завдань з цивільного захисту
Виконання заходів захисту та дії працівників згідно з планами реагування на надзвичайні ситуації
Методичні рекомендації з розроблення картографічних документів та схем у сфері цивільного захисту

Дії спеціалізованих служб (матеріального забезпечення, торгівлі і харчування) і формувань цивільного захисту під час виконання завдань за призначенням
Дії пункту видачі засобів радіаційного та хімічного захисту
Накопичення і підтримання у постійній готовності до видачі засобів радіаційного та хімічного захисту. організація видачі засобів радіаційного та хімічного захисту населенню
Дії чергового диспетчера у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій
Дії формування з обслуговування захисної споруди щодо приведення її у готовність до прийому людей
Утримання та експлуатація захисних споруд цивільного захисту
Дії спеціалізованої служби, формування зв’язку та оповіщення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій
Застосування технічних засобів оповіщення і зв’язку
Забезпечення оповіщення та зв’язку у надзвичайних ситуаціях
Дії спеціалізованої служби, формування охорони громадського порядку у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій
Підтримання громадського порядку в районах надзвичайних ситуацій та під час проведення евакуації
Дії медичної спеціалізованої служби, медичного формування у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій
Надання медичної допомоги постраждалим та робота медичних формувань у зонах надзвичайних ситуацій
Дії спеціалізованої служби і формувань захисту сільськогосподарських тварин та рослин під час виконання завдань за призначенням
Дії об’єктових спеціалізованих служб (комунально-технічних, енергетики, інженерних, технічних, транспортного забезпечення), територіальних і об’єктових формувань цивільного захисту (аварійно-технічних, аварійно-відновлювальних, інженерних, ремонтно-відновлювальних, відновлення доріг та мостів, механізації робіт, ремонтних, транспортних) при проведенні аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт
Дії формувань спеціальної та санітарної обробки
Дії формувань радіаційної та хімічної розвідки. Дії формувань дозиметричного і хімічного контролю. Дії поста радіаційного та хімічного спостереження
Проведення санітарної обробки, дезактивації та дегазації території, споруд і будівель, транспорту та техніки, засобів захисту, одягу і взуття
Застосування приладів радіаційної і хімічної розвідки та дозиметричного контролю
Дії протипожежної спеціалізованої служби, пожежного формування під час виконання завдань за призначенням
Гасіння пожеж. Засоби пожежогасіння і порядок їх застосування. Способи та прийоми гасіння пожеж
Дії рятувального формування в осередках надзвичайних ситуацій
Проведення рятувальних робіт. Способи рятувальних людей у зонах надзвичайних ситуацій. Рятувальні засоби і правила користування ними
Надання само та взаємодопомоги при травмах та ураженнях. домедична допомога постраждалим у невідкладних станах
Застосування засобів індивідуального захисту

Характеристика небезпечних техногенних факторів притаманних сфері діяльності підприємства, установи, організації та найближчих об’єктів підвищеної небезпеки
Сигнали оповіщення та порядок дій за сигналами
Правила поведінки у разі виникнення надзвичайних ситуацій в умовах особливого періоду
Укриття у захисних спорудах
Правила поведінки під час проведення евакуації
Первинні засоби пожежогасіння та порядок дій у разі загрози або при виникненні пожежі

Підготовка та проведення спеціальних об’єктових тренувань спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту
Підготовка та проведення протипожежних тренувань
Підготовка та проведення протиаварійних тренувань та навчальних тривог на об’єктах підвищеної небезпеки
Підготовка та проведення комплексного об’єктового тренування з питань цивільного захисту
Підготовка та проведення комплексних об’єктових навчань з питань цивільного захисту

Прилади

Радіометр бета-гамма випромінювання РКС-20 03 «Прип’ять»
ПРИЛАДИ СЦИНТИЛЯЦІЙНІ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНІ СРП-68
ДОЗИМЕТР-РАДIОМЕТР МКС-05 “ТЕРРА-П”
ДОЗИМЕТР-РАДІОМЕТР УНІВЕРСАЛЬНИЙ МКС-У
ДОЗИМЕТР-РАДІОМЕТР МКС-05 «ТЕРРА»
ДОЗИМЕТР ГАММА-ВИПРОМІНЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДКГ-21
ВІЙСЬКОВИЙ ПРИЛАД ХІМІЧНОЇ РОЗВІДКИ ВПХР
ВИМІРЮВАЧ ПОТУЖНОСТІ ДОЗИ ДП-5

 НОРМАТИВНА БАЗА

Куток ЦЗ фото1