ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПУНКТІВ

Консультаційні пункти є осередками просвітницько-інформаційної роботи і пропаганди знань серед населення відповідної адміністративної території з питань захисту та дій у надзвичайних ситуаціях.

Інформаційно-просвітницька робота з питань поведінки в умовах надзвичайних ситуацій організовується місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, в тому числі через утворені при них консультаційні пункти, та передбачає:

  • інформування населення про методи реагування у разі виникнення надзвичайних ситуацій;
  • створення в консультаційних пунктах умов для оволодіння громадянами навичками користування найбільш поширеними засобами захисту і надання першої само- та взаємодопомоги.

     Консультаційні пункти створюються і діють в межах територій, що ними обслуговуються, а саме:

  • у містах – при житлово-експлуатаційних організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування, житлово-будівельних кооперативах, об’єднаннях співвласників багатоквартирних житлових будинків тощо;
  • у сільських районах – при сільських, селищних радах.

Загальне керівництво консультаційним пунктом здійснює голова органу місцевого самоврядування, керівник організації, на базі якої створено пункт. 

Інструктори консультаційних пунктів при органах місцевого самоврядування безпосередньо займаються просвітницько-інформаційною роботою і пропагандою знань цивільного захисту серед населення.

КЕРІВНІ ДОКУМЕНТИ

МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ

Основні способи захисту в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій
Правила поведінки працівників під час надзвичайних ситуацій природного характеру
Безпека працівників під час радіаційних аварій і радіаційного забруднення місцевості
Правила поведінки працівників при аваріях з викидом небезпечних хімічних речовин
Сигнали оповіщення та порядок дій за сигналами
Правила поведінки у разі виникнення надзвичайних ситуацій в умовах особливого періоду
Вибухова та пожежна небезпека на виробництві. Рекомендації щодо дій під час виникнення пожежі
Укриття у захисних спорудах
Правила поведінки під час проведення евакуації
Первинні засоби пожежогасіння та порядок дій у разі загрози або при виникненні пожежі

ДОЗИМЕТР-РАДIОМЕТР МКС-05 “ТЕРРА-П”

ВЗІРЦІ ДОКУМЕНТІВ

Права та обовязки громадян у сфері ЦЗ

Розпорядження:
Про підсумки і завдання
Організація і ведення ЦЗ

 Документи консультаційного пункту:
Тематика
Список працівників КП
Розпорядження про створення КП
Розпорядок
Положення про КП
План роботи КП
Обовязки консультанта КП
Обовязки ІКП
Журнал обліку консультацій
Графік консультацій

ПАМ’ЯТКИ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ

Куток ЦЗ фото1