Калуські курси 3 категорії

Адреса: 77300, Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Ст. Бандери, 28
Телефон: (03472) 6-07-48 Е-mail: kurs.kalush@ukr.net

КАЛАБІШКА Василь Васильович

КАЛАБІШКА Василь Васильович
завідувач курсів

Калуські курси 3 категорії створені засновниками в особі НМЦ ЦЗ та БЖД в Івано-Франківській області та Калуської міської ради, як відокремлений структурний підрозділ навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Івано-Франківської області.
Курси проводять курсове навчання, як за цільовим призначенням з виконання певних функцій чи групи робіт за позаштатними посадами Єдиної державної системі цивільного захисту, так і на замовлення, відповідно до потреб органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань надзвичайних ситуацій, захисту населення і територій від їх наслідків, техногенної та пожежної безпеки, реалізують програми практичної підготовки з проведення безпосередньо на виробництві спеціальних об’єктових навчань і тренувань, а також надають навчальні, консультаційно-методичні та інформаційно-аналітичні послуги суб’єктам господарювання з розробки плануючої документації з цивільного захисту, навчання населення діям у надзвичайних, аварійних, несприятливих побутових або нестандартних ситуаціях та в умовах терористичних проявів.

Головні завдання курсів:
- надання освітніх послуг за державним замовленням та угодами з юридичними і фізичними особами з курсового навчання у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки відповідно до отриманого сертифікату ДСНС України та щорічного плану комплектування затвердженого відповідним місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування;

- організація та проведення навчання за програмами практичної підготовки з відпрацюванням слухачами навчально-виробничих завдань з планування, організації та проведення на підприємствах, в установах та організаціях спеціальних об’єктових навчань, тренувань та інших навчально-організаційних заходів з цивільного захисту;

- програмно-методичне, інформаційне забезпечення та постійне вдосконалення навчального процесу, підготовка і видання для слухачів навчальних, методичних матеріалів, операційних (технологічних) карт, протоколів дій з виконання певної роботи чи групи робіт;

- надання платних освітніх послуг суб’єктам господарювання з проведення на виробництві теоретичних і практичних занять з особовим складом позаштатних формувань цивільного захисту за програмою спеціальної підготовки;

- ведення кількісного, а для окремих категорій, визначених пунктом 2.12 Положення про організацію навчального процесу з функціонального навчання у мережі навчально-методичних установ єдиної системи цивільного захисту, затвердженого Наказом МНС України від 10.07. 2008 №514 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 серпня 2008 р. за №134/15425 та Постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року №444 «Про порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях» і персонального обліку слухачів, які пройшли навчання на міських курсах;

- проведення планових консультацій та надання методичної допомоги педагогічним працівникам закладів і установ освіти з організації і проведення заходів Дня цивільного захисту та Тижня безпеки дитини, а також керівникам навчальних груп в системі професійного навчання кадрів на виробництві з питань передбачених програмами підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

- надання інформаційно-аналітичних та консультаційно-методичних послуг штатним (позаштатним) працівникам з цивільного захисту суб’єктів господарювання з питань аналізу ризиків виникнення надзвичайних ситуацій, впровадження інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони), планування роботи із запобігання надзвичайним ситуаціям і реагування на прогнозовані варіанти їх можливого розвитку тощо;

- методичне керівництво роботою консультаційних пунктів житлово-експлуатаційних органів, сільських (селищних) рад, з інформування населення за місцем проживання про потенційно-небезпечні об’єкти та зони можливого ураження, що ними утворюються, небезпечні сезонні явища й заходи особистої безпеки, про наявний фонд захисних споруд, місця розташування пунктів видачі засобів індивідуального захисту, збірних евакуаційних пунктів, засобів централізованого та локального оповіщення населення, аварійно-рятувальних служб тощо;

- організація роботи на «базових» підприємствах, в установах та організаціях, в «опорних» навчальних закладах по вдосконаленню змісту, форм і методів навчання населення діям у надзвичайних, аварійних та несприятливих побутових ситуаціях, а також участь у проведенні конференцій, семінарів, дослідженнях з пропаганди знань серед населення з цивільного захисту та безпеки життєдіяльності;

Курси спільно з територіальними органами управління цивільного захисту місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та ДСНС України, органами державного нагляду з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки здійснюють:
1) Вивчення потреби місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій у функціональному навчанні державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування і працівників та створення відповідного банку даних.
2) Розроблення, подання на затвердження і реалізація Плану комплектування міських курсів слухачами на рік та Плану-графіку проведення на підприємствах, в установах, організаціях спеціальних об’єктових навчань, тренувань з цивільного захисту та навчально-тренувальних занять з відпрацювання дій за можливими аварійними ситуаціями.
3) Забезпечення контролю виконання підприємствами, установами та організаціями вимог щодо обов’язковості проходження функціонального навчання у сфері цивільного захисту керівними, управлінськими кадрами та працівниками.
4) Вивчення стану та результатів навчання населення способам захисту і діям у надзвичайних ситуаціях.

Спільно з керівництвом професійних аварійно-рятувальних служб здійснюють підготовку до дій в умовах надзвичайних, аварійних ситуацій особового складу об’єктових аварійно-рятувальних служб та працівників об’єктів, які підлягають постійному та обов’язковому обслуговуванню, а також населення прилеглої до них території.
організовують разом із заінтересованими організаціями підготовку і видання рекомендацій, пам’яток, навчальних і наочних посібників відповідно до змісту програм підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях;
здійснюють популяризацію і розповсюдження інформаційно-довідкових та наочних посібників, навчально-методичної літератури, яка видається Мережею територіальних курсів, навчально-методичних центрів ДСНС України або рекомендованої Науково-методичною комісією з питань функціонального навчання та підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях при Інституті державного управління у сфері цивільного захисту;
розвивають та удосконалюють навчальну матеріально-технічну бази міських курсів.

Працівник курсів:
Тепак Петро Михайлович –  майстер виробничого навчання.

Вернутись на головну