НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Центр функціонує з 18 листопада 2005 року

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

Начальник центру БОРИСЮК РОМАН ЗІНОВІЙОВИЧ

Начальник Центру БОРИСЮК РОМАН ЗІНОВІЙОВИЧ

1. Координація навчальної та науково-методичної роботи, що проводиться структурними підрозділами Навчально-методичного центру у сфері цивільного захисту з питань функціонального навчання та навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях і прояву терористичного акту. Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Івано-Франківської області створено на підставі наказів МНС України від 13.07.2005 р. № 84 «Про реорганізацію курсів ЦО областей в навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності» та від 29.08.2005 р. № 169 «Про здійснення організаційно-штатних заходів щодо утворення навчально-методичних центрів у АР Крим та областях», наказу ДСНС України від 12 червня 2013 року № 402 «Про здійснення організаційно-штатних заходів в організаційних структурах ДСНС України» та розпорядження облдержадміністрації від 30 вересня 2013 року № 655 «Про здійснення організаційно-штатних заходів в навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області».

До складу центру входять:
•  обласні та міста Івано-Франківська курси удосконалення керівних кадрів 3 категорії;
• обласний методичний кабінет;
• Калуські курси 3 категорії;
• навчально-консультаційний пункт міста Коломиї;
• навчально-консультаційний пункт міста Яремче.

Адреса: 76019, м. Івано-Франківськ
вул. Василіянок, 62-А
nmc.ivanofrankivsk@dsns.gov.ua

2. Організація та проведення функціонального навчання з питань цивільного захисту Організація та проведення функціонального навчаннянаселення здійснюється діяльністю обласних та міста Івано-Франківська курсів удосконалення керівних кадрів 3 категорії, Калуських  курсів 3 категорії, навчально-консультаційних пунктів м. Коломиї та м. Яремче. Щорічно, педагогічним складом проводиться підготовка понад 2 тис. осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, а також забезпечується методичний супровід навчання працюючого населення за програмами підготовки на підприємствах, установах й організаціях та непрацюючого населення з питань просвітницько-інформаційної роботи і пропаганди знань щодо захисту та дій у надзвичайних ситуаціях. Педагогічний склад навчально-методичного центру здійснює практичне навчання на підприємствах, в установах, організаціях, пов’язане із набуттям відповідальними особами досвіду виконання завдань і обов’язків під час підготовки та проведення спеціальних об’єктових тренувань, навчань з цивільного захисту, локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій.

3. Організація та проведення навчання з питань пожежної безпеки проводиться на договірних засадах згідно з тематичними планами і навчальними програмами. Проведення навчань з питань пожежної безпеки здійснюється відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2003 № 444 “Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях” та наказу МНС України від 29.09.2003 № 368 “Про затвердження Переліку посад, при призначенні на які, особи зобов’язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядку їх організації і Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України”.

4. Проведення моніторингових досліджень якості надання освітніх послуг та впровадження інноваційних освітніх технологій навчально-методичним центром сфери цивільного захисту, відповідно до затвердженої єдиної системи критеріїв, визначає показники якості надання освітніх послуг навчально-методичним центром сфери цивільного захисту. Здійснює науково-методичне та організаційне забезпечення педагогічної експертизи структурних підрозділів на право проведення ними діяльності з функціонального навчання, професійно-технічного навчання та навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях. Вивчає та узагальнює досвід впровадження дистанційної форми навчання, он-лайн курсів, створення єдиної навчальної інформаційно-комунікаційної платформи функціонального навчання керівного складу та фахівців. Надає консультативну та методичну допомогу структурних підрозділів сфери цивільного захисту щодо впровадження інноваційних освітніх технологій. Забезпечує поширення досвіду з питань освітньої діяльності структурних підрозділів центру у сфері цивільного захисту. Здійснює координацію заходів щодо підвищення структурними підрозділами центру у сфері цивільного захисту якості функціонального навчання.

Науково-дослідна діяльність 5. Науково-дослідна діяльність з питань функціонального навчання та навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях і прояву терористичного акту передбачає організацію дослідно-експериментальної роботи із вдосконалення форм і методів проведення на підприємствах, в установах та організаціях спеціальних об’єктових тренувань, навчань з цивільного захисту, надання методичної допомоги Науково-дослідна діяльність педагогічним працівникам закладів і установ освіти з організації та проведення заходів Дня цивільного захисту та Тижня безпеки дитини, участі у наукових конференціях щодо удосконалення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях.

6. Навчально-методична діяльність Центру здійснюється з метою навчально-методичного забезпечення заходів з навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях за місцем проживання та роботи, інформаційно-методичного супроводу навчальних закладів і педагогічних працівників в межах функціональної підсистеми «Освіта і наука України» єдиної державної системи цивільного захисту, консультування з питань сучасного розвитку освіти, організація удосконалення фахової освіти та кваліфікації педагогічних працівників центру. Організовано роботу з підготовки методичних рекомендацій (вказівок), навчальних підручників і посібників. Для якісного забезпечення цієї ділянки діяльності створено і функціонує педагогічна рада та методичні комісії Центру.

Навчально-методична діяльність центру