ЗАКОНОДАВСТВО ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ В СФЕРІ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

Конституція України

Конвенція ООН проти корупції

Кримінальний кодекс України (зі змініми та доповненнями)

Постанова КМУ від 28 листопада 2011 р. № 1240 “Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 – 2015 роки”

Методичні рекомендації з питань запобігання і протидії корупції

Антикорупційне законодавство України

•Закон України від 18 травня 2010 р. №N 2258-VI “Про внесення змін до Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”

Конституція України від 28 червня 1996 року

•Закон України від 10 березня 2010 р. № 1962-VІ “Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання та протидії корупції”

•Закон України від 11 червня 2009р. N1506-VI “Про засади запобігання та протидії корупції”

•Закон України вiд 11 червня 2009 р. № 1507-VI “Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень”

•Закон України від 11 червня 2009 р. № 1508-VI “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення”

•Закон України від 5 жовтня 1995 р. №356/95-ВР “Про боротьбу з корупцією”

•Закон України від 16 травня 2008 р. № 279-VI “Про Кабінет Міністрів України”

•Закон України від 5 квітня 2007 року N 877-V “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”

•Закон України від 2 жовтня 1996 р. №393/96-ВР “Про звернення громадян”

•Закон України від 30 червня 1993 року N3341-XII “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю”

•Закон України від 16 грудня 1993 року №3723-XII “Про державну службу”

•Закон України від 5 листопада 1991 р. N1789-XII “Про прокуратуру”

•Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. №8073-X

•Кримінальний Кодекс України N2341-III від 5 квітня 2001 року

 •Рішення Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики Про організацію роботи Громадської ради при Урядовому уповноваженому з питань антикорупційної політики

•Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. №66 “Про затвердження Методики визначення собівартості платних адміністративних послуг”

•Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 р. №1315 “Про затвердження Порядку накопичення та оприлюднення інформації про юридичних осіб, притягнутих до відповідальності за корупційні правопорушення”

•Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 р. №1336 “Про затвердження Порядку інформування громадськості про результати роботи у сфері протидії корупції”

•Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 р. №1337 “Про затвердження Порядку передачі подарунків, отриманих під час проведення офіційних заходів”

•Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 р. №1338 “Про заходи щодо посилення протидії корупції”

•Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 р. №1346 “Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів”

•Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 р. № 1419 “Питання інформування про результати роботи у сфері запобігання та протидії корупції”

•Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 р. № 1422 “Питання запобігання та протидії корупції в органах виконавчої влади”

•Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 №1686 “Про затвердження плану заходів з проведення роз’яснювальної роботи з питань застосування основних норм Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції”

•Постанова Кабінету Міністрів від 24 квітня 2009 р. №410 “Про затвердження Положення про Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики”

•Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2007 р №657-р “Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні “На шляху до доброчесності” та державної антикорупційної політики на період до 2011 року”

•Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 950 “Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України”

•Постанова Кабінету Міністрів України вд 29 листопада 2006 р. №167 “Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів”

•Постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р. №950 “Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування “

 Накази ДСНС

переглянути... Наказ ДСНС України № 481 від 19.09.2015 “Про організацію виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки” Додаток